DOSTAWCA ZAGRANICZNY


GRANICZNA JEDNOSTKA ADMINISTRACJI CELNEJ
(rola ograniczona funkcjonalnie i czasowo,
ze względu na powszechne stosowanie dokumentów WPT)


AGENCJA CELNA ZLOKALIZOWANA
PRZY URZĘDZIE CELNYM
 • odbiór dokumentów od przewoźnika, kontakt z firmą krajową,
 • weryfikacja dokumentów importowych,
 • przygotowanie dokumentu SAD, obliczenie wysokości należności celno-podatkowych,
 • wysłanie powiadomienia do urzędu celnego,
 • oczekiwanie na odpowiedź z urzędu celnego - maksymalny czas 2 godziny ( najczęściej odpowiedź natychmiastowa)
średni czas powyższych operacji około 2 godzin
 • uzyskanie zgody na rozładunek,
 • wpis towarów do rejestru po rozładunku towarów,
 • obliczenie wysokości długu celnego, obciążenie zabezpieczenia generalnego,
 • złożenie dokumentów tranzytowych w urzędzie celnym,
 • potwierdzenie i zwrot dokumentów tranzytowych przewoźnikowi,
 • sporządzenie SAD -ów uzupełniających,
średni czas około 1 godzina


WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA
ADMINISTRACJI CELNEJ
 • weryfikacja powiadomienia i wysłanie potwierdzenia dot. decyzji odnośnie towaru - maksymalny czas 2 godziny (w praktyce 15minut),
 • rejestracja dokumentów tranzytowych w dniu następnym po zwolnieniu towarów,
 • rejestracja SAD-ów uzupełniających,

FIRMA KRAJOWA
 • rozładunek towaru,
 • kontrola zgodności towarów z dokumentami handlowymi,
 • odpowiedź dotycząca zawartości przesyłki przesłana faksem do agencji celnej (potwierdzenie zgodności lub protokół rozbieżności).
EKSPORT -
odprawa celna z zastosowaniem dokumentu WPT - wszystko w procedurze uproszczonej

/podział funkcji pomiędzy poszczególne podmioty/ FIRMA KRAJOWA
 • załadunek towarów,
 • przygotowanie dokumentów wysyłkowych,

AGENCJA CELNA
 • kontrola dokumentów wysyłkowych,
 • kontrola środka transportu - fakultatywnie,
 • nakładanie zamknięć celnych przez agencję celną,
 • wysłanie powiadomienia do Urzędu Celnego,
 • oczekiwanie na decyzję dotyczącą odprawy maksymalnie 2 godziny (najczęściej odpowiedź natychmiastowa),
 • w tym czasie przygotowywanie dokumentów SAD, EUR,
 • na życzenie klienta lub przewoźnika wystawienie dokumentu WPT w procedurze uproszczonej,
 • legalizacja EUR,
 • stemplowanie dokumentów pieczęciami urzędowymi,
 • wpis towarów do rejestru,
 • przekazanie dokumentów do Urzędu Celnego po wysyłce towarów.
średni czas oczekiwania około 30 minut


WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA
ADMINISTRACJI CELNEJ
 • weryfikacja powiadomienia i wysłanie potwierdzenia dot. decyzji odnośnie towaru, maksymalny czas 2 godziny ( najczęściej odpowiedź natychmiastowa)

GRANICZNA JEDNOSTKA
ADMINISTRACJI CELNEJ

(rola ograniczona funkcjonalnie i czasowo, ze względu na wystawienie w agencji celnej dokumentów WPT w procedurze uproszczonej)


ODBIORCA ZAGRANICZNY

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt