Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, dotyczące wyrobów akcyzowych, które zostały wymienione w załączniku 1 do  ustawy (wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe), a także samochodów osobowych.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest między innymi:
1) produkcja wyrobów akcyzowych;
2) import wyrobów akcyzowych;
3) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych;
4) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
5) wyprowadzenie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

JAS-FBG S.A. oferuje kompleksową obsługę w zakresie podatku akcyzowego podmiotów odbierających, podmiotów wysyłających oraz podmiotów prowadzących składy podatkowe.

W ramach oferty, świadczymy m.in. usługi związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych:

  • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, która jest stosowana w obrocie wyrobami akcyzowymi bez zapłaconego podatku (dokumenty e-AD oraz ADT);
  • w procedurze zapłaconej akcyzy, która jest stosowana w obrocie wyrobami akcyzowymi z zapłaconym podatkiem (dokumenty UDT).

Obsługujemy przesyłki wyrobów akcyzowych z zastosowaniem wdrożonego w Polsce z dniem 01.01.2011 r. nowego Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS  (Excise Movement and Control System).

Obsługą podatników podatku akcyzowego zajmuje się Agencja Celna JAS-FBG S.A., która oddaje do dyspozycji Klientów 70 placówek, rozlokowanych na terytorium całego kraju, które mogą służyć jako miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. W trakcie ponad 7-letniej działalności w tej branży, zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje, pozwalające na świadczenie dla naszych Klientów usług na najwyższym poziomie.

Wszelkich informacji w zakresie obsługi podatników podatku akcyzowego udziela:

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt