Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to nowa jakość w pojmowaniu uczciwości w biznesie, wykraczająca poza tradycyjną filantropię czy solidność oferowanych produktów. Działania JAS-FBG S.A. są równie transparentne w zakresie gospodarki odpadami, wywiązywania się z zobowiązań finansowych oraz relacji z zatrudnionymi pracownikami.

JAS-FBG S.A. kładzie szczególnie duży nacisk na respektowanie w relacjach ze swoimi interesariuszami zasad etycznych, będących równocześnie odzwierciedleniem uznawanych przez nią wartości. Spółka funkcjonując na rynkach krajowym i międzynarodowym docenia znaczenie, jakie jej aktywność ma dla lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Mając to na uwadze JAS-FBG S.A. dąży do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym oraz minimalizowania wszelkich zjawisk mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Potwierdzają to niezbędne certyfikaty, stały audyt i wyróżnienia np. tytuł „Załoga firmy z wysoką etyką pracy”. Strategia CSR Spółki zawarta jest w Kodeksie Etycznym, Polityce Środowiskowej oraz Polityce Jakości przyjętych przez Zarząd i realizowanych na co dzień.

I tak, na przykład 90 % środków transportu, którymi dysponuje JAS-FBG S.A., nie jest starsza niż 2,5 roku, spełniając normy – bezpieczeństwa i ekologiczne – Euro 5. Podobne pod tym względem standardy reprezentują w przeważającej większości magazyny Spółki, których łączna powierzchnia wynosi ok. 50 tys. m. kw.. JAS-FBG S.A. nie zalega z płatnościami i na przestrzeni ostatnich 6 lat prowadziła tylko 12 postępowań w Sądzie Pracy zatrudniając stale blisko 1000 pracowników. Spółka wspiera finansowo Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi oraz młodzież zrzeszoną w klubach sportowych JAS-FBG Sosnowiec, Wojan Pawłowice i Unia Racibórz – organizując m.in. doroczny turniej szachowy w ramach Memoriału W. Hanczarka. Należy przy tym zaznaczyć, że sponsoring najmłodszych sportowców ma wyłącznie charakter pomocy rzeczowej w uprawianiu wybranej przez nich dyscypliny, spełniając przy okazji rolę wychowawczą i nie jest związany z komercyjnym sponsoringiem sportowym w jego powszechnym rozumieniu. Jedyną nagrodą za powyższe zaangażowanie, jaką otrzymuje Spółka, jest satysfakcja z wyników jej podopiecznych (mistrzostwo Polski szkół podstawowych w koszykówce, mistrzostwo Śląska juniorów w koszykówce młodzików, wicemistrzostwo Polski juniorek starszych w koszykówce). JAS-FBG S.A. stale współpracuje z Politechniką Wrocławską i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz dzieli się doświadczeniem z uczniami szkół logistyki – bierze też udział we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w akcji na rzecz osób niepełnosprawnych.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt