Opracowany Kodeks Etyczny nierozerwalnie wiąże się z misją firmy: „Świadczenie usług, których jakość, nowoczesność i atrakcyjność zapewni klientom pełne zadowolenie, a Spółce pomyślny rozwój” (Polityka Jakości).

JAS-FBG S.A. duży nacisk kładzie na respektowanie w relacjach biznesowych zasad etycznych, będCSR Kodeks etycznyących równocześnie odzwierciedleniem uznawanych przez nią wartości. Mając na uwadze, jakie znaczenie dla lokalnych społeczności i środowiska ma jej działalność, dąży do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym, a także do minimalizowania wszelakich zjawisk mogących niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne. Reguły postępowania przyjęte w firmie koncentrują się wokół 4 głównych grup interesariuszy JAS-FBG S.A.: pracowników, klientów, kontrahentów i instytucji otoczenia biznesu, społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt