Ochrona środowiska jest uwzględniona w polityce JAS-FBG S.A. i realizowana dzięki polityce środowiskowej (ISO 14001), w której mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego oraz prawo ludzi do zdrowego życia w harmonii z naturą wykazuje troskę o środowisko we współpracy z klientami i dostawcami.

Kolejnmain imgym przejawem troski o środowisko jest aktywne uczestnictwo firmy JAS-FBG S.A. w projekcie „Ciuch w ruch” realizowanym przez 3R Recycling Solutions. Celem projektu jest pozyskiwanie używanej odzieży i ponowne wykorzystanie materiału z którego została ona wyprodukowana, czyli szeroko rozumiany recykling. Gromadząc niepotrzebną odzież do ponownego wykorzystania firma 3R Recycling Solutions zmniejsza liczbę odpadów, które zaśmiecają nasze środowisko. Za każdą tonę zebranej odzieży firma ta przekazuje 300 zł na cele społeczne. Zielono-białe pojemniki na używaną odzież, tekstylia i obuwie trafiły do firmy JAS-FBG S.A. i są efektywnie wypełniane praktycznie od początku trwania akcji.

Dzięki wdrożonej polityce bezpieczeństwa żywności (ISO 22000) świadczenie usług przez naszą firmę oznacza stałe dążenie do zaspokajania wymagań i potrzeb Klientów w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności w transporcie, przechowywaniu i dystrybucji.

Mając na uwadze konieczność dbania o środowisko JAS-FBG S.A. w swojej działalności stara się minimalizować negatywny wpływ na otoczenie oraz propagować idee ekologii zgodnie z kompleksową strategią środowiskową, uwzględniając monitorowane i sprawdzane wewnętrznie cele w tym zakresie m.in. politykę racjonalnego gospodarowania energią i nośnikami papierowymi w ramach przedsiębiorstwa czy gospodarkę odpadami.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt