Wegry Węgry - JAS FBG kft       

JAS-FBG kft to spółka-córka polskiej firmy JAS-FBG S.A. z jej 100% udziałem, która rozpoczęła swoją działalność 09.11.2010.
Węgierski oddział JAS-FBG S.A. świadczy usługi w zakresie:

 • spedycji drogowej międzynarodowej w zakresie ładunków całopojazdowych,


oraz oferuje pełen zakres usług logistycznych obejmujący:

 • handling (rozładunek/załadunek);
 • składowanie i przechowywanie towaru;
 • raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie;
 • paletyzowanie towaru;
 • przeładunek towarów (cross docking);
 • konfekcjonowanie (co-packing);
 • komisjonowanie (order picking);
 • kompletacja (picking);
 • etykietowanie (labeling);
 • przechowywanie w warunkach chłodniczych;
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.

Dane rejestrowe:
NIP: HU23021945
Regon: 23021945-5229-113-13

Kontakt (j. polski, j.węgierski, j.angielski):
JAS-FBG Kft
Bem József utca 30
2360 Gyal
Węgry
tel.: +36 29 346 161, +36 29 346 162 , +36 29 346 163
fax: +36 29 346 160
e-mail: info@jasfbg.hu

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt