Jako organizacja tworzymy specyficzną kulturę, której głównymi wyznacznikami są otwartość, wspólność celów i umiejętność współdziałania w dążeniu do nich. Znakomita komunikacja wpływa pozytywnie na proces pracy, co przekłada się na osiągane wyniki. Poczucie, że działania firmy są dobrze zorganizowane, a cele jasno określone tworzy pozytywny klimat organizacyjny pozwalając na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów.

Chcąc tworzyć kreatywne środowisko pracy i efektywnie wpływać na sukces firmy z dnia na dzień budujemy kulturę organizacyjną opartą na dzieleniu się wiedzą. Rozumiemy przez to przekazywanie wiedzy, jej przekształcanie i przyswajanie przez pracowników. Pracownicy dzięki analizie skutków swoich działań i przekazywaniu tych doświadczeń innym wspierają nie tylko proces rozwoju, ale też budują więź ze współpracownikami i zaufanie – tak pożądane dla dobrej atmosfery i pracy zespołowej. Pamiętamy, że zarządzanie personelem ma ogromne znaczenie w tworzeniu kultury organizacyjnej. Preferujemy wartości, stosujemy zasady współpracy, zaufania, uczenia się i tworzenia więzi.

Już od 1991 roku gromadzimy wyjątkowy kapitał organizacyjny – kapitał ludzki.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt