Procedura uproszczona jest bezpośrednim przeniesieniem do polskiego prawa celnego rozwiązań zawartych w kodeksie celnym Unii Europejskiej i przewidziana jest dla tzw. solidnych importerów i eksporterów. W założeniu ma służyć sprawniejszej organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale także finansowej. Cel ten osiągany jest m.in. przez dokonywanie odpraw celnych z ograniczonym udziałem ze strony administracji celnej, jak również przez maksymalne skrócenie czasu trwania poszczególnych odpraw. Odpowiedzialność za prawidłowość odprawy przejmuje na siebie agencja celna. JAS-FBG dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu procedury dla naszych klientów i służy swoją pomocą.

Kodeks celny przewiduje trzy formy uproszczeń:

 • zgłoszenie celne uproszczone,
 • złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną,
 • wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury uproszczonej,

Wybranie jednej z form musi uwzględniać specyfikę dostaw lub wysyłek realizowanych przez firmę, przy czym najkorzystniejszą i najczęściej stosowaną jest opcja, tzw. wpisu towarów do rejestru, nazywana inaczej procedurą w miejscu. Jest to procedura stosowana powszechnie w Unii Europejskiej.

Podstawowe korzyści procedury uproszczonej:

 • znaczne skrócenie czasu odpraw celnych - średni czas około 1 godziny,
 • oszczędności finansowe wynikające ze skrócenia czasu odpraw celnych w granicznych i wewnętrznych urzędach celnych,
 • obniżenie kosztów odpraw celnych poprzez eliminację opłat manipulacyjnych dla urzędu celnego,
 • możliwość zminimalizowania kosztów transportu (eliminacja postojów, kosztów parkingowych),
 • możliwość stosowania dostaw "just-in-time", precyzyjne planowanie dostaw i wysyłek towarów z magazynów,
 • odbiurokratyzowanie odpraw celnych poprzez ograniczenie funkcji ogniwa "urząd celny" - większość dotychczas "urzędowych" czynności wykonuje agencja celna,
 • zastosowanie technologii elektronicznego przetwarzania danych,
 • wszystkie czynności możliwe do zrealizowania w biurach agencji celnej lub na życzenie klienta na terenie firmy,
 • nowatorskie i unijne podejście do tematu odprawy celne, podnoszące rangę firmy.

Procedura uproszczona może być zastosowana przy obejmowaniu towarów poniższymi procedurami celnymi:

 • dopuszczenia do obrotu
 • składu celnego
 • uszlachetnienia czynnego
 • przetwarzania pod kontrolą celną
 • odprawy czasowej
 • uszlachetnienia biernego
 • wywozu
 • tranzytu

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych doświadczeń i zastosowanie w Państwa firmach nowatorskich rozwiązań.

Schemat przebiegu odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu i wywozu realizowanych z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej w miejscu.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt