Po przystąpieniu Polski do struktur europejskich obrót z zagranicą towarami rolno-spożywczymi podlega ścisłej regulacji Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z zasadami prawodawstwa Unii Europejskiej.

Na wywóz towarów rolno-spożywczych poza obszar celny Unii Europejskiej oraz przywóz towarów rolno-spożywczych wprowadzanych na obszar celny spoza Unii Europejskiej wymagane jest pozwolenie, które precyzuje granice ilościowe oraz termin, w jakim może zostać dokonany import lub eksport. Uzyskanie pozwolenia na wywóz upoważnia przedsiębiorcę do ubiegania się o przyznanie refundacji. Pozwolenia są ważne na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Obrót towarowy wewnątrz Unii Europejskiej jest traktowana jako wymiana wewnętrzna i nie wymaga posiadania pozwoleń oraz dokumentów SAD.

JAS-FBG S.A. oferuje kompleksową obsługę towarów rolno-spożywczych w placówkach agencji celnych na terenie całego kraju, która obejmuje m.in.:

  • składanie wniosków o uzyskanie pozwoleń i świadectw refundacyjnych;
  • składanie wniosków o uzyskanie refundacji w związku z dokonanym wywozem;
  • składanie wniosków korygujących;
  • saldowanie towarów w trakcie odpraw celnych;
  • wypełnianie dokumentu T5;
  • dokonywanie zgłoszeń celnych artykułów rolno-spożywczych objętych refundacjami.

    Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy!

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt