JAS-FBG oferuje usługi logistyczne i magazynowe, które pozwalają zachować elastyczny system dystrybucji dostosowany do zmiennych warunków rynkowych. Podstawą realizacji tej usługi jest indywidualne podejście do Klienta, pod którego potrzeby projektowane są operacje logistyczne.

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych:Logistyka 2

 • Handling (rozładunek/załadunek);
 • Składowanie i przechowywanie towaru;
 • Raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie;
 • Paletyzowanie towaru;
 • Przeładunek towarów (cross docking);
 • Konfekcjonowanie (co-packing);
 • Komisjonowanie (order picking);
 • Kompletacja (picking);
 • Etykietowanie (labeling);
 • Przechowywanie w warunkach chłodniczych;
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.

Magazyny JAS-FBG S.A. to nowoczesne obiekty klasy A z możliwością wysokiego składowania (do 10 metrów) oraz z certyfikatami uprawniającymi do składowania towarów spożywczych i przemysłowych oraz w uzgodnionych przypadkach niebezpiecznych. Magazyny rozmieszczone są w pobliżu najważniejszych miast w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji śląskiej.

 Zapraszamy do korzystania z naszych magazyLogistyka 1nów:

 

 kontakt-do-nas     zapytanie-ofertowe

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt