Rosja zniosła z dniem 10.11.2008 r. zakaz importu polskich produktów pochodzenia roślinnego - poinformowała Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji. Szczegóły w placówkach agencji celnej JAS-FBG S.A.

Ostatnie półrocze było dla JAS-FBG S.A. okresem dynamicznego rozwoju usług logistycznych. Odpowiedzią firmy na rosnące zapotrzebowanie rynku jest przeprowadzka do nowych, większych powierzchni magazynowych.

Firma JAS-FBG S.A. ponownie została laureatem badania Jakość Roku w kategorii usługa.  W tym roku eksperci ds. Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznali spółce wyróżnienie za realizację usług logistycznych.

Od połowy lutego 2008 r. funkcjonuje Agencja Celna JAS-FBG S.A. zlokalizowana na terenie terminalu Sławków.

 

W ostatnich dniach listopada flota JAS-FBG S.A. zwiększyła się o 10 nowych MANów. Jest to pierwsza część kontaktu na długoterminowy wynajem ciągników, obejmującego łącznie 40 maszyn: wszystkie wyprodukowano w 2007, spełniają normy ekologiczne EURO 4
- W kończącym się roku wzrost gospodarczy znalazł odzwierciedlenie w popycie na usługi logistyczne, a tym samym wpłynął na wzrost obrotów operatorów. Mając na uwadze aktualne trendy w sektorze TSL i wzrost oczekiwań klientów, staramy się jak najpełniej wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w branży- mówi Anna Fudali, specjalista ds. PR JAS-FBG S.A.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt