Od dnia 1 maja 2013 r. w obrocie towarowym z zagranicą obowiązkowa stanie się elektroniczna forma zgłoszenia celnego (zgłoszenia elektroniczne podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych).
Zgłoszenie papierowe będzie przyjmowane przez organy celne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku zgłoszeń elektronicznych, obowiązek przechowywania załączników do zgłoszenia celnego zostaje przeniesiony z organu celnego na osobę, na rzecz której zostało dokonane zgłoszenie celne (tj. w przypadku importu towarów – na importera).

W związku z powyższym, szczególną uwagę należy zwrócić na przechowywanie oryginałów dowodów pochodzenia, na podstawie których zastosowano obniżone stawki celne (np. EUR.1, A.TR, FORM A, faktura zawierająca deklarację pochodzenia), bowiem stwierdzenie braku oryginałów tychże dowodów w trakcie kontroli postimportowej będzie skutkować retrospektywnym naliczeniem cła oraz domiarem podatku VAT wraz z należnymi odsetkami. Dokumenty te należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Na importerze ciąży również obowiązek przechowywania elektronicznego dokumentu PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne) oraz komunikatów generowanych w trakcie obsługi zgłoszenia celnego. Dokument PZC potwierdza dokonanie importu towarów przez podatnika i zastępuje kartę 8 zgłoszenia celnego SAD.

Po wdrożeniu obsługi zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, oryginały dokumentów (w tym dowodów pochodzenia) będą przez nas przesyłane standardowo na adres siedziby głównej Klienta. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dokumenty te były wysyłane na inny adres, prosimy o stosowną informację.

Elektroniczne dokumenty (w tym PZC) będą przesyłane na obecne w naszej bazie adresy mailowe Klientów. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dokumenty te były wysyłane na inny adres, prosimy o stosowną informację.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmian ustawień dotyczących cookies można dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Podstawa prawna:
Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z poźn. zm.

JAS-FBG S.A. nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Postulowana często przez środowiska naukowe konieczność skrócenia drogi od wyników badań naukowych do ich zastosowania, znalazła wyraz w podpisanym przez obie strony w marcu liście intencyjnym.

W ramach współpracy, studenci Wydziału Mechanicznego, studiujący logistykę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Transport, odbędą praktyki w JAS-FBG, doświadczając realiów interesujących ich zagadnień. Tematy praktyk będą ustalane pomiędzy Spółką i Uczelnią. Zdaniem dr Pawła Zająca z Politechniki Wrocławskiej, dobrego ducha przedsięwzięcia, ukierunkowana w ten sposób praca studentów, wiążąca się z koniecznością wykonania konkretnego zadania, przyniesie rzeczywistą korzyść zarówno im samym, jak i Spółce.  Zdobyta w trakcie praktyk wiedza z pewnością zaprocentuje także w pracach licencjackich i magisterskich, których tematy, być może, zaproponują wspólnie Spółka i Uczelnia.

W opinii przedstawicieli Politechniki, JAS-FBG S.A., dzięki swej kompleksowej ofercie, obejmującej transport, spedycje wszystkich rodzajów, bazę magazynową, a nawet agencje celne (największa sieć w kraju), wyjątkowo dobrze spełnia rolę modelowego przedsiębiorstwa branży TSL. Wysoka jakość świadczonych przez Spółkę usług i posiadanych przez nią środków, stworzy studentom możliwość kontaktu na światowym poziomie z branżą. W zamian JAS-FBG S.A. uzyska stały dostęp do najnowocześniejszej myśli technicznej i naukowej, oferowanej przez wrocławską Uczelnię.

W dniach 30.01 – 03.02.2013, w Gdyni, odbył się turniej finałowy mistrzostw Polski juniorek starszych w koszykówce U-20 (zawodniczki do lat dwudziestu). Miło jest nam poinformować, że koszykarki JAS-FBG Sosnowiec zdobyły srebrne medale i wywalczyły tytuł Wicemistrzyń Polski. Dziewczęta w tym samym składzie grają też po raz pierwszy w I lidze koszykówki kobiet, do której awansowały w ubiegłym roku.

Dział Spedycji Międzynarodowej specjalizuje się w dostawach przesyłek automotive do Kragujevac, Serbia.
Transporty dedykowane / częściowe realizujemy pojazdami od 1,5t do 24t.

Kontakt: drobnica@jasfbg.com.pl

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt