W listopadzie JAS-FBG S.A. otrzymała Certyfikat „Perły Polskiej Gospodarki” – w kategorii Perły Duże – za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w kraju.

Certyfikat przyznają Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Rynek Polski” Sp. z o.o., wydawcą anglojęzycznego miesięcznika gospodarczego „Polish Market”. Przygotowują one coroczny, specjalny ranking polskich przedsiębiorstw obejmujący firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie są to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: dynamikę przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopę zwrotu brutto w aktywach, stopę zwrotu netto na kapitale własnym i wydajność pracy.

Z przyjemnością informujemy, że Grzegorz Pieronkiewicz, dotychczasowy Prezes sponsorowanego przez JAS-FBG S.A. Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz, został wybrany Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. W głosowaniu zdobył 62 głosy, pokonując Andrzeja Suprona, który otrzymał 31 głosów.

Z dniem 2 listopada 2012 r. filia Agencji Celnej JAS-FBG S.A. w Puławach, w związku ze zmianą siedziby Oddziału Celnego, zmienia także swoją siedzibę. Począwszy od listopada 2012 r., zarówno Oddział Celny, jak i filia JAS-FBG S.A. będą się znajdować w biurowcu firmy „Nieruchomości Puławskie” pod adresem: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2.

W dniu 2 listopada, w związku z przenosinami obu instytucji, możliwe będą opóźnienia w dokonywaniu zgłoszeń celnych w Puławach, za co naszych Klientów uprzejmie przepraszamy. Utrudniony może być także kontakt telefoniczny na numery stacjonarne, w związku z czym proponujemy korzystać przede wszystkim z możliwości kontaktu na telefon komórkowy, nr: 506 011 798.

Agencja Celna JAS-FBG S.A. oferuje Klientom możliwość złożenia w ich imieniu elektronicznej informacji wyprzedzającej (tzw. „EPI”) do systemów informatycznych Służby Celnej Białorusi oraz Rosji. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Celnej Białoruś – Rosja – Kazachstan, złożenie takiej deklaracji przed przybyciem środka transportu na granicę jest obligatoryjne dla wszystkich przesyłek wjeżdżających na teren któregokolwiek z państw członkowskich Unii Celnej.

Usługa jest dostępna we wszystkich filiach Agencji Celnej JAS-FBG S.A., w godzinach ich pracy. Po otrzymaniu od przewoźnika kompletu dokumentów, sporządzane jest odpowiednie zgłoszenie, po czym kierowca otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, na który powołuje się podczas przekraczania granicy Unii Celnej Białoruś – Rosja - Kazachstan.

Nowa usługa ma za zadanie usprawnienie i skrócenie czasu przekraczania granicy oraz obniżenie kosztów obsługi towarów wywożonych z Unii Europejskiej na obszar Unii Celnej BY/RU/KZ przez granicę białoruską oraz rosyjską.

Zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji konkursu Lider Lokalnej Przedsiębiorczości województwa śląskiego. Tytułem została wyróżniona JAS-FBG S.A.. Konkurs miał na celu wyłonienie spośród kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie Śląska najlepszych przedsiębiorców. Kapituła brała pod uwagę takie czynniki jak: działanie na rzecz lokalnej społeczności, zapobieganie bezrobociu, wspieranie akcji charytatywnych oraz szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność biznesu. Zgłoszenia nadsyłały między innymi urzędy miast, gmin i powiatów, organizacje pożytku publicznego, cechy rzemiosł, redakcje oraz organizacje pozarządowe. Tym bardziej nam miło, że nasza dotychczasowa działalność została dostrzeżona.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt