Firma JAS-FBG S.A. ponownie została laureatem badania Jakość Roku w kategorii usługa.  W tym roku eksperci ds. Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznali spółce wyróżnienie za realizację usług logistycznych.
- Klienci doceniają kompleksowość oferty, która poprzez efekt synergii i wykorzystanie zasobów i potencjału JAS-FBG S.A., pozwala na znaczne zmniejszenie dotychczasowych kosztów logistyki firmy. Popyt na usługi logistyczne i magazynowe stale rośnie, jednak dzięki inwestycjom długoterminowym nadal dysponujemy wolnymi powierzchniami magazynowymi- mówi Karol Kubeczka, Dyrektor Departamentu Logistyki i Spedycji Pozasamochodowej JAS-FBG S.A.

W skład usługi logistycznej JAS-FBG S.A. wchodzą:
• Handling (rozładunek/załadunek);
• Składowanie i przechowywanie towaru;
• Raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie;
• Paletyzowanie towaru;
• Przeładunek towarów (cross docking);
• Konfekcjonowanie (co-packing);
• Komisjonowanie (order picking);
• Kompletacja (picking);
• Etykietowanie (labeling);
• Przechowywanie w warunkach chłodniczych;
• Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.

-Oferowane przez nas usługi logistyczne i magazynowe, pozwalają zachować Klientom elastyczny system dystrybucji, wychodzący naprzeciw ich oczekiwaniom i zmiennym warunkom rynkowym. Podstawą naszej strategii jest indywidualne podejście, odpowiadające specjalnym potrzebom Klienta, dla którego projektujemy i obsługujemy wszystkie operacje magazynowe. Stale inwestujemy w sprzęt przeładunkowy, systemy informatyczne i ciągłe szkolenie personelu, a wszystko po to by możliwie najlepiej obsługiwać naszych Klientów. Opieramy się na zasadzie rozwiązań szytych na miarę – zgodnie z życzeniem Klienta. Nasz rozwój na rynku magazynowym cechuje duża dynamika i stały wzrost realizowanych usług - nie tylko składowanie towarów, ale również usługi dodatkowe- dodaje dyrektor Kubeczka.

Magazyny JAS-FBG S.A. to nowoczesne obiekty klasy A z możliwością wysokiego składowania (do 10 metrów ) oraz z certyfikatami uprawniającymi do przechowywania towarów spożywczych i przemysłowych oraz w uzgodnionych przypadkach niebezpiecznych (ADR).

Jakość Roku jest programem promocji jakości w polskich przedsiębiorstwach organizowanym przy współpracy redakcji Gazety Prawnej z ekspertami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt