Od połowy lutego 2008 r. funkcjonuje Agencja Celna JAS-FBG S.A. zlokalizowana na terenie terminalu Sławków.

 

Obecnie agencja JAS-FBG S.A. w Sławkowie realizuje odprawy celne w procedurach: dopuszczenie do obrotu, wywóz, tranzyt, uszlachetnienie czynne, bierne i odprawa czasowa.
W najbliższym czasie zostanie również uruchomiona PROCEDURA UPROSZCZONA – co dodatkowo zwiększy naszą efektywność i konkurencyjność.

Głównym atutem lokalizacji są perspektywy rozwoju nowoczesnego centrum logistyki dla transportu kolejowego, oraz stale rosnące zainteresowanie klientów odprawami celnymi towarów sprowadzanych na i przez terminal Sławków. Nowa lokalizacja pozwala na optymalizację obsługi celnej ładunków transportowych do Europy koleją z Dalekiego Wschodu.

Konsekwentnie realizujemy politykę obecności w strategicznych punktach transportowych- od sierpnia ub.r. działa filia JAS-FBG S.A. w Małaszewiczach- zlokalizowana na terenie jednego z największych terminali przeładunkowych w towarowym transporcie kolejowym z Europy Zachodniej do Azji oraz trasy E30.
Filozofią JAS-FBG S.A. jest bycie blisko klienta, także w sensie przestrzennym, co pozwala lepiej dopasować usługi do potrzeb oraz zoptymalizować czas obsługi. W sławkowskim terminalu łączą się kolejowy tor szeroki z Rosji oraz standardowy z transportem drogowym.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt