Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności  w programie Dobra Firma 2008.  Program pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ma za zadanie upowszechnianie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad odpowiedzialnego biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń Corporate Social Responsibility.
Kryteria wyboru dokonanego przez Kapitułę konkursu obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.
Uzyskanie tytułu pozwala potwierdzić status naszego przedsiębiorstwa – firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować.

Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności traktowane jest w tym momencie nie jako koszt, lecz jako inwestycja, zwiększająca konkurencyjność i szansę na powodzenie firmy w długim okresie czasu.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt