W połowie lipca tego roku poznański magazyn oddziału logistyki JAS-FBG S.A. został poddany wstępnemu audytowi według wymagań standardu TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej producentów towarów z grupy high-tech i high-value, a także przewoźników, centra logistyczne oraz profesjonalistów w dziedzinie ochrony mienia. Audyt wstępny służył sprawdzeniu przygotowania magazynu w Poznaniu do przystąpienia do audytu właściwego, niezbędnego do uzyskania certyfikatu TAPA w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Audyt został przeprowadzony przez współpracującą z TAPA jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu i zapobiegania stratom, organizacja TAPA wraz z lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla przewozu i magazynowania ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw – opublikowane w postaci standardu Fright Security Reguirements (FSR).

Wstępny audyt TÜV Rheinland Polska wypadł dla magazynu JAS-FBG S.A. w Poznaniu pomyślnie. Podczas oceny audytorzy sprawdzili 80 wymagań istotnych dla bezpieczeństwa przesyłek, co pozwoliło zidentyfikować obszary do doskonalenia, aby jeszcze lepiej zabezpieczać towary będące własnością klientów JAS-FBG S.A. Kolejnym krokiem do uzyskania certyfikatu będzie przeprowadzenie właściwego audytu certyfikującego.

Taka inwestycja jednak się opłaca. I to nie tylko poprzez obniżone stawki ubezpieczeniowe. Dla producentów bezpieczeństwo transportu wyrobów wysokiej wartości jest bowiem jednym z kluczowych czynników wyboru dostawcy usług przewozowych i logistycznych. Firmy przewozowe i centra logistyczne  wdrażając standard TAPA FSR oraz poddając się certyfikacji  niezleżnych ekspertów TÜV Rheinland, zyskują możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Certyfikat wpływa na wzrost zaufania partnerów biznesowych do działań przedsiębiorstwa transportowego, które w ten sposób potwierdza  swoje zaangażowanie w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów. To z kolei otwiera szansę na współpracę z globalnymi producentami zrzeszonymi w TAPA.

Wstępny audyt TÜV Rheinland Polska magazynu JAS-FBG S.A. w Poznaniu to właśnie szansa Spółki na dołączenie do elitarnego grona ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie i obiektywne potwierdzenie, że JAS-FBG S.A. jest godnym zaufania operatorem logistycznym, zapewniającym bezpieczeństwo towarów podczas transportu i magazynowania.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt