Zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji konkursu Lider Lokalnej Przedsiębiorczości województwa śląskiego. Tytułem została wyróżniona JAS-FBG S.A.. Konkurs miał na celu wyłonienie spośród kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie Śląska najlepszych przedsiębiorców. Kapituła brała pod uwagę takie czynniki jak: działanie na rzecz lokalnej społeczności, zapobieganie bezrobociu, wspieranie akcji charytatywnych oraz szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność biznesu. Zgłoszenia nadsyłały między innymi urzędy miast, gmin i powiatów, organizacje pożytku publicznego, cechy rzemiosł, redakcje oraz organizacje pozarządowe. Tym bardziej nam miło, że nasza dotychczasowa działalność została dostrzeżona.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt