W listopadzie JAS-FBG S.A. otrzymała Certyfikat „Perły Polskiej Gospodarki” – w kategorii Perły Duże – za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w kraju.

Certyfikat przyznają Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Rynek Polski” Sp. z o.o., wydawcą anglojęzycznego miesięcznika gospodarczego „Polish Market”. Przygotowują one coroczny, specjalny ranking polskich przedsiębiorstw obejmujący firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie są to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: dynamikę przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopę zwrotu brutto w aktywach, stopę zwrotu netto na kapitale własnym i wydajność pracy.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt