JAS-FBG S.A. nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Postulowana często przez środowiska naukowe konieczność skrócenia drogi od wyników badań naukowych do ich zastosowania, znalazła wyraz w podpisanym przez obie strony w marcu liście intencyjnym.

W ramach współpracy, studenci Wydziału Mechanicznego, studiujący logistykę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Transport, odbędą praktyki w JAS-FBG, doświadczając realiów interesujących ich zagadnień. Tematy praktyk będą ustalane pomiędzy Spółką i Uczelnią. Zdaniem dr Pawła Zająca z Politechniki Wrocławskiej, dobrego ducha przedsięwzięcia, ukierunkowana w ten sposób praca studentów, wiążąca się z koniecznością wykonania konkretnego zadania, przyniesie rzeczywistą korzyść zarówno im samym, jak i Spółce.  Zdobyta w trakcie praktyk wiedza z pewnością zaprocentuje także w pracach licencjackich i magisterskich, których tematy, być może, zaproponują wspólnie Spółka i Uczelnia.

W opinii przedstawicieli Politechniki, JAS-FBG S.A., dzięki swej kompleksowej ofercie, obejmującej transport, spedycje wszystkich rodzajów, bazę magazynową, a nawet agencje celne (największa sieć w kraju), wyjątkowo dobrze spełnia rolę modelowego przedsiębiorstwa branży TSL. Wysoka jakość świadczonych przez Spółkę usług i posiadanych przez nią środków, stworzy studentom możliwość kontaktu na światowym poziomie z branżą. W zamian JAS-FBG S.A. uzyska stały dostęp do najnowocześniejszej myśli technicznej i naukowej, oferowanej przez wrocławską Uczelnię.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt