Spółka Akcyjna JAS-FBG została w tym roku organizatorem spotkania członków IFA (International Forwarding Association), organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne z całej Europy. Spotkania IFA organizowane są dwa razy w roku, w maju i październiku, w krajach ich organizatorów. Na miejsce tegorocznego spotkania, zaplanowanego w dniach 10-12 maja, wybrano Kraków.

Spotkanie, zgodnie ze statutem IFA, ma na celu, między innymi, rozszerzenie kontaktów handlowych przedsiębiorstw stowarzy-szonych w tej organizacji. Istniejąca od 1992 roku IFA, skupia ponad 50 firm zajmujących się transportem i spedycją międzyna-rodową, niebędących korporacjami o charakterze międzynarodowym. Gwarantuje wsparcie handlowe, wymianę informacji na temat ładunków oraz serwisu logistycznego na terenie Europy w ramach grupy członkowskiej, a także pomoc prawną, monito-rowanie rynków europejskiego i światowego, w tym tendencji zmian w branży. Podejmuje również bieżące działania służące poprawie jakości świadczonych przez firmy członkowskie usług. Dla klientów JAS-FBG S.A. oznacza to w konsekwencji łatwiej-szy dostęp do rynków europejskich.

Zrzeszenie się najdynamiczniej działających firm branży i to z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie regionów Europy, stwarza szansę do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku zdominowanym przez ponadnarodowe korporacje. W tym kontekście, strategiczne znaczenie IFA jest nie do przecenienia. IFA to organizacja elitarna, skupiająca najlepszych, to znaczy najbardziej prężnych, elastycznie reagujących na zmiany rynkowe i potrafiących dostosować ofertę do indywidualnych wymagań klienta w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

JAS-FBG S.A. pozostaje pełnoprawnym członkiem IFA od 2007 roku, co stanowi potwierdzenie stałej, wysokiej jakości usług oferowanych przez Spółkę. Powierzenie JAS-FBG S.A. roli organizatora i gospodarza spotkania jest dowodem zaufania i doce-nienia pozycji rynkowej firmy, oferującej kompleksowe usługi spedycji międzynarodowej oraz krajowej – drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej – a także transportu, logistyki magazynowej i sieci 70 agencji celnych. Należy podkreślić, że Spółka jest największym w kraju operatorem logistycznym z wyłącznie polskim kapitałem, co szczególnie predestynuje ją do członkowstwa w IFA.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt