wreczenie nagrody - Olimpiada WSL3 kwietnia odbył się finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. JAS-FBG S.A., posiadając status srebrnego sponsora, również w tym roku wsparła młodych logistyków. W olimpiadzie wzięło udział 7000 uczestników, walcząc m.in. o indeks studenta WSL i zwolnienie z egzaminów wstępnych oraz w pełni, lub częściowo, bezpłatne studia I i II stopnia w tej uczelni. Laureatką finału została Julia Senkała z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

Celem Olimpiady jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia przez uczniów oraz podnoszenie poziomu kształcenia. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt