warszowice dron 300x200Rada Gminy Pawłowice, na wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Warszowice, nadała jednej z nowo powstałych ulic na swoim terenie imię zmarłego w 2004 r. założyciela i pierwszego Prezesa JAS-FBG SA, Wiesława Hanczarka. W Pawłowicach, w latach 1991-2003 znajdowała się siedziba Spółki, natomiast w 2014 r. JAS-FBG SA uruchomiła w przyległych Warszowicach wybudowane przez siebie centrum logistyczne o pow. 10 tys. m.kw.. Uhonorowanie pamięci W. Hanczarka jest wyrazem docenienia jego zasług dla gminy. Zlokalizowanie centrum logistycznego w Warszowicach, stanowi przedłużenie obecności W. Hanczarka w jej życiu publicznym. Nie tylko symboliczne, gdyż Zarząd Spółki troszczy się, by relacje między Spółką, a jej otoczeniem, stanowiły przykład dobrosąsiedzkiej współpracy. Jednym z tego wyrazów jest stworzenie możliwości praktycznej nauki zawodu uczniom klasy o profilu logistycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt