nauka otworem21 marca, jak co roku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach zorganizował dzień otwarty szkoły. Uczniowie gimnazjów z terenu oraz okolic Gminy Pawłowice mogli w jego trakcie zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną pawłowickiej szkoły. Poznali też działalność firm wspierających szkołę, w tym naszej spółki, która na mocy stałego porozumienia ze szkołą i Urzędem Gminy, pomaga swojej klasie patronackiej o profilu logistycznym w praktycznej nauce zawodu, organizując między innymi praktyki dla uczniów.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt