(fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

Potocznie, przewóz towarów niebezpiecznych – przedmiot dopuszczony do przewozu drogowego przy zachowaniu określonych warunków lub niedopuszczony do przewozu drogowego, w oparciu o rozporządzenia międzynarodowej konwencji dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega regulacji ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami) oraz Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt