(ang. Economic Operators’ Registration and Identification)
 
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych; jedna z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs, to znaczy „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE.Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez podmioty zarejestrowane w systemie (każdy otrzymuje swój własny, unikatowy numer) i uczestniczące w czynnościach celnych. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zamierzają dokonywać obrotu towarowego z krajami trzecimi (eksportować lub importować towary) muszą obligatoryjnie uzyskać najpierw numer EORI we właściwym Urzędzie Celnym.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt