Potoczne określenie procedury celnej dopuszczenia do obrotu - przywóz towarów z krajów trzecich (spoza obszaru celnego Unii Europejskiej), który wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności celnych, wymaganych w celu dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu na obszarze celnym UE
(w tym z zapłatą długu celnego). Należy zwrócić uwagę, iż od dnia akcesji Polski do UE importem nie jest przywóz towarów z innego kraju członkowskiego UE (jest to tzw. nabycie wewnątrzwspólnotowe). Przywóz towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymaga obligatoryjnie dokonania zgłoszenia celnego.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt