Dokument przewozowy wystawiany przez nadawcę na stosowanym przez przewoźnika formularzu, stanowiący w szczególności dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz dowód wykonania przewozu i odbioru przesyłki przez odbiorcę, zawierający również m.in.: informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania przewozu, dodatkowe wskazówki dotyczące postępowania z przesyłką oraz podpis nadawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt