Magazyn celny prowadzony na podstawie pozwolenia wydanego przez organy celne, magazyn służący do czasowego składowania towarów sprowadzonych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, do czasu objęcia ich procedurą celną lub nadania im przeznaczenia celnego, potocznie nazywany magazynem celnym. Na czas czasowego składowania, ciążące na składowanych towarach należności celno-podatkowe zostają zawieszone. Towary składowane czasowo powinny zostać zgłoszone na podstawie tzw. deklaracji skróconej (nie należy mylić z przywozową deklaracją skróconą PDS) lub innego dokumentu, który może być wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. Towary składowane w magazynie czasowego składowania mogą podlegać jedynie czynnościom niezbędnym do zapewnienia im przechowania w niezmienionym stanie, a okres ich składowania nie powinien przekroczyć 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej, chyba, że organy celne wyrażą zgodę na wydłużenie okresu czasowego składowania. Czasowe składowanie stosuje się powszechnie w sytuacji, kiedy z jakichś powodów nie jest możliwe dokonanie odprawy celnej, np. w związku z brakiem niezbędnych dokumentów lub koniecznością wyjaśnienia niezgodności. Magazynu czasowego składowania nie należy mylić ze składem celnym ani z depozytem celnym.
 

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt