Procedura odprawy czasowej umożliwia czasowy przywóz na obszar celny Unii Europejskiej towarów, które po zakończeniu procedury powinny zostać powrotnie wywiezione lub powinny uzyskać nowe przeznaczenie celne (np. dopuszczenie do obrotu). Korzystanie z tej procedury wymaga uzyskania pozwolenia wydanego przez organy celne, przy czym mogą one zażądać złożenia zabezpieczenia na należności celno-podatkowe, ciążące na towarze.
Procedurą odprawy czasowej mogą zostać objęte jedynie niektóre towary, wymienione w przepisach prawa celnego, przy czym w trakcie korzystania z procedury nie wolno dokonywać w nich żadnych zmian, z wyjątkiem napraw i konserwacji, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.
Procedura odprawy czasowej jest stosowana głównie przy przywozie towarów na targi, wystawy itp., oraz w przypadku czasowego użytkowania maszyn i urządzeń (w tym przypadku zwolnienie od cła jest jedynie częściowe).
Specyficzną odmianą odprawy czasowej jest użycie karnetu ATA.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt