Prowadzony na podstawie pozwolenia wydanego przez organy celne magazyn (lub inne miejsce), w którym towary mogą zostać objęte procedurą składu celnego. Towary niewspólnotowe, objęte procedurą składu celnego, nie podlegają w tym czasie należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej, organy celne mogą jednak zażądać złożenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych. W odróżnieniu od magazynu czasowego składowania, okres składowania towarów w składzie celnym jest praktycznie nieograniczony, jednak korzystanie z tej procedury wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia, wydanego przez organy celne. Przepisy celne wyróżniają kilka rodzajów składów celnych, które różnią się przeznaczeniem lub warunkami technicznymi.
Składu celnego nie należy mylić z magazynem czasowego składowania ani z depozytem celnym.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt