pot. skład akcyzowy
 
Skład podatkowy jest odpowiednikem składu celnego na gruncie przepisów akcyzowych. W składzie podatkowym wyroby akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane, wprowadzane, lub wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy jest prowadzony na podstawie pozwolenia wydanego przez organy celne.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt