Procedura celna, stosowana w przypadku wywozu towarów poza obszar celny UE w celu ich uszlachetnienia, tj. np. produkcji wyrobów gotowych z surowców lub półfabrykatów, przeróbek, napraw itp. Podmiot korzystający z procedury uszlachetniania biernego uiszcza należności celno-podatkowe w momencie dopuszczenia do obrotu towarów po ich uszlachetnieniu, przy czym są one naliczane jedynie od wartości dodanej, a nie od pełnej wartości towaru.
Korzystanie z procedury wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organów celnych.
Procedura uszlachetniania biernego jest jedną z tzw. procedur gospodarczych.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt