Procedura celna, stosowana w przypadku przywozu towarów spoza obszaru celnego UE w celu ich uszlachetnienia na obszarze celnym UE, tj. np. produkcji wyrobów gotowych z surowców lub półfabrykatów, przeróbek, napraw itp.
Uszlachetnianie czynne można stosować w dwóch systemach:
– systemie zawieszeń (należności celno-podatkowe od przywożonych towarów zostają zawieszone, ale zwykle należy złożyć zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości);
– systemie ceł zwrotnych (w momencie przywozu towarów należności celno-podatkowe są uiszczane tak jak przy zwykłym imporcie, natomiast po wywozie produktów kompensacyjnych otrzymuje się zwrot należności, proporcjonalnie za tyle produktów przywiezionych, ile wywieziono ich w produktach kompensacyjnych).
Korzystanie z procedury wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organów celnych.
Procedura uszlachetniania czynnego jest jedną z tzw. procedur gospodarczych.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt