(skr. fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy)
 
Międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 (z późniejszymi zmianami), dotycząca przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych. Samochód ciężarowy poruszający się na karnecie TIR wyjeżdżający z jednego państwa jest w myśl konwencji TIR - sprawdzany i plombowany na przejściach granicznych, albo w dowolnym urzędzie celnym zlokalizowanym na terenie kraju wywozu towaru, a zostaje odplombowany i skontrolowany dopiero w państwie docelowym, natomiast wszystkie granice krajów tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum.

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt