Bogna Drzyzga JAS FBGBOGNA zapytanie-ofertoweDRZYZGA
Dyrektor Spedycji Międzynarodowej
bdrzyzga@jasfbg.com.pl

tel.: (+48) 32 359 35 51-57, fax: (+48) 32 359 35 63
roadtransport@jasfbg.com.pl
P L A C Ó W K I   S P E D Y C J I   M I Ę D Z Y N A R O D O W E J   C A Ł O P O J A Z D O W E J
BRZEG    tel.: (+48) 77 551 59 19    brzegsds@jasfbg.com.pl
CHAŁUPKI
   tel.: (+48) 32 419 69 70
   fax: (+48) 32 419 69 72
   chalupki@jasfbg.com.pl
CIECHANOWIEC
   tel.: (+48) 86 277 20 54
   fax: (+48) 86 277 10 74
   ciechanowiecsds@jasfbg.com.pl
GDYNIA
   tel.: (+48) 58 621 30 63
   fax: (+48) 58 621 30 49
   gdyniasds@jasfbg.com.pl
GLIWICE    tel.: (+48) 32 270 57 14
   fax: (+48) 32 270 55 80
   gliwicesds@jasfbg.com.pl
KATOWICE    tel.: +48 32 359 35 51-57
   fax: +48 32 359 35 63

   katowicesds@jasfbg.com.pl

KRAKÓW
O/ANDRYCHÓW
   tel./fax: (+48) 12 650 03 70
   krakowsds@jasfbg.com.pl
SOKÓŁKA    tel.: (+48) 85 722 01 21
   fax: (+48) 85 734 13 70
   sokolkasds@jasfbg.com.pl

PIASECZNO

   tel.: (+48) 506 011 395
   fax: (+48) 22 213 89 36
   piasecznosds@jasfbg.com.pl
POZNAŃ    tel.: (+48) 61 660 95 52-56
   fax: (+48) 61 622 23 53
   poznansds@jasfbg.com.pl
TARNÓW    tel.: (+48) 14 626 82 51-52
   fax: (+48) 14 626 82 51
   tarnowsds@jasfbg.com.pl

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt