Elzbieta Wysocka JAS FBGELŻBIETA WYSOCKA-WAŁOSZEK
Dyrektor ds. Personalnych, Szkoleń i Administracji
ewysocka@jasfbg.com.pl

P E R S O N A L N Y
KATOWICE    tel.: (+48) 32 359 34 31-3
   fax: (+48) 32 359 34 35
   kadry@jasfbg.com.pl
   praca@jasfbg.com.pl
S Z K O L E N I A
KATOWICE    tel.: (+48) 32 359 34 89
   tel.: (+48) 32 359 35 01
   szkolenia@jasfbg.com.pl
A D M I N I S T R A C J A
KATOWICE

   tel./fax: (+48) 32 359 34 69

   administracja@jasfbg.com.pl

© JAS-FBG S.A. Katowice 40-706, ul. Kolejowa 17 Strona główna Mapa serwisu Kontakt