Regulamin Świadczenia Usług Spedycji Drobnicowej i Całopojazdowej przez JAS-FBG S.A. ważny od 28.04.2017