BREXIT

Czy jesteś gotowy na BREXIT?

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE stało się faktem 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 31 grudnia 2020 kończy się okres przejściowy w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i Brexit stanie się faktem. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2021 wszystkie spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii staną się spółkami z siedzibą w państwie trzecim, co znacząco zmieni charakter relacji handlowych. Zaprzestanie uczestnictwa w jednolitym rynku i unii celnej UE, a także zakończenie swobodnego przepływu towarów, usług i osób między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE skutkuje m.in. koniecznością dostosowania się do innych niż dotychczas przepisów prawa, spełnienia nowych wymagań, nowymi formalnościami celnymi i nie tylko (np. uzyskania określonych pozwoleń, licencji). Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Jeśli prowadzisz działalność i:

  • sprzedajesz produkty/świadczysz usługi podmiotom w Wielkiej Brytanii,
  • jesteś klientem nabywającym towary/korzystającym z usług podmiotów z Wielkiej Brytanii,
  • w procesach wymiany handlowej z klientami z innych państw członkowskich UE wykorzystujesz towary i materiały pochodzenia brytyjskiego korzystając z systemów preferencyjnych,
  • dokonujesz przewozu towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii…

Sprawdź czy jesteś gotowy na nadchodzące zmiany, korzystając z poniższej listy kontrolnej:

czy znam moje obowiązki wynikające z nowej roli eksportera/importera?


Z dniem 1 stycznia 2021 roku, podmioty sprzedające towary do Wielkiej Brytanii stają się automatycznie eksporterami. Zakupując towary na terenie Zjednoczonego Królestwa i wprowadzając je do obrotu na terenach państw członkowskich, przedsiębiorstwo staje się importerem.


czy wiem jakim procedurom VAT będą podlegać zawierane przeze mnie transakcje handlowe?


Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wiąże się ze zmianą przepisów dotyczących płatności oraz podatku VAT (zarówno od towarów, jak i usług). Import niektórych towarów (np. wyrobów alkoholowych, tytoniowych, itp.) dodatkowo wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego.


czy znam i rozumiem formalności celne, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością?


Zarówno w przypadku importu, eksportu, jak i przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii koniecznym stanie się składanie zgłoszenia celnego. Dodatkowo wymiana handlowa między przedsiębiorstwami obu stron, podlegać będzie kontrolom pod względem bezpieczeństwa i ochrony.

czy przygotowałem/am się na zmiany w moim łańcuchu dostaw?


Dodatkowe formalności, kontrole i konieczność uzyskiwania właściwych licencji, pozwoleń, certyfikatów, będą skutkowały wydłużeniem poszczególnych etapów łańcucha dostaw.

czy - ja oraz moi dostawcy – posiadamy odpowiednie zezwolenia i licencje do świadczenia usług na terenie Wielkiej Brytanii?


Zweryfikuj posiadane przez siebie zezwolenia do prowadzenia działalności, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, licencje transportową ważną na terenie Zjednoczonego Królestwa.


 

Jeśli, na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś NIE – nie czekaj – DZIAŁAJ!

Skontaktuj się z naszymi agentami celnymi. Przygotuj się na nadchodzące zmiany korzystając z profesjonalnej pomocy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Od 30 lat codziennie pomagamy tysiącom przedsiębiorców we wszystkich niezbędnych formalnościach celnych. Dzięki naszej rozbudowanej sieci agencji i rozwiązaniom IT jesteśmy w stanie pomóc Ci we wszystkich czekających się formalnościach.

Powierz swój biznes ekspertom!

Skorzystaj z Formularza (zadaj pytanie) lub zostaw swoje dane kontaktowe – nasi agenci skontaktują się z Tobą.przejdź do formularza
Pobierz aplikację