19-10-2018

Udostępnij

E-MYTO

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości dróg płatnych od 2011 roku (o 1 900 km), JAS-FBG S.A. zmuszona jest do podniesienia opłaty drogowej. Wysokość dodatku drogowego oszacowana została w taki sposób, aby pokryć koszty związane z koniecznością ponoszenia opłat na coraz większej liczbie dróg krajowych.

W związku z powyższym, z dniem 01.12.2017 r. opłata z tytułu e-myta będzie wynosić 8 %