20-10-2018

Share

Współpraca z WSB w Chorzowie

Zostaliśmy PARTNEREM BIZNESOWYM Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Już od kilku lat współpracujemy z WSB. Teraz objęliśmy patronat nad specjalnością: logistyka handlu i dystrybucji. Cieszymy się i życzymy wszystkim studentom owocnej nauki.

Na zdjęciu (od lewej): dr Krzysztof Koj, Dziekan Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie; Agnieszka Gros – Z-ca Dyrektora d/s Personalnych, Szkoleń i Administracji JAS-FBG S.A.; Jarosław Domin – Prezes Zarządu JAS-FBG S.A.; Joanna Dinges – Dyrektor Biura Karier i Praktyk Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie; dr inż. Jarosław Kobryń – Menedżer kierunku logistyka w Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

Na zdjęciu (od lewej): dr Krzysztof Koj, Dziekan Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie; Jarosław Domin – Prezes Zarządu JAS-FBG S.A.