30-09-2020

Udostępnij

Wzorowi adepci w zawodzie logistyk

Sukcesy uczniów klasy patronackiej w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach kolejny raz robią wrażenie.

Ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. wyniki czerwcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dowodzą wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów. Młodzi logistycy wykazali się profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, co zapewniło im 100-procentową zdawalność obu części egzaminu i średni wynik lepszy od przeciętnej wojewódzkiej, a w przypadku części praktycznej egzaminu logistyków przekraczający aż o 14% średni wynik w województwie śląskim. Gratulujemy tak wysokich wyników! 

Pawłowickie technikum od początku swego istnienia prezentuje dbałość o wysoki poziom nauczania i nowoczesne wyposażenie pracowni. Cieszymy się, że możemy wspierać młodych adeptów zawodu: logistyk i obserwować, jak rozwijają się m.in. podczas praktyk w naszych bazach logistycznych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu nauczania oraz zdolności młodzieży uczęszczającej do technikum w Pawłowicach, którzy mamy nadzieję, w przyszłości zasilą szeregi naszej firmy! 🙂 

Pobierz aplikację