19-04-2024

Aktie

30 lat w drodze

 

W 1991 r., gdy rozpoczynaliśmy działalność w Jastrzębiu, jako agencja celna, stawaliśmy się współtwórcami nowego rynku usług. Nie istniały nawet przepisy regulujące tworzącą się branżę. Byliśmy jednymi z jej pionierów w Polsce, po przemianach społeczno-gospodarczych 1989 roku. Wkrótce otworzyliśmy 2 kolejne placówki – w Raciborzu i Chałupkach. W ciągu następnych lat staliśmy się największą siecią agencji celnych w kraju. Na granicach ustawiały się kolejki „tirów”.

 

Rozwijający się dynamicznie transport drogowy, stawiał rynkowi nowe wymagania, a więc także nam. Jednymi z nich była spedycja i magazynowanie. Ograniczenie się do usług agencji celnej, zwłaszcza w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, byłoby opuszczeniem nurtu, który nas porwał. Potrzeby wymuszały sposoby ich zaspokojenia. Ciągle uczyliśmy się, przecierając szlaki. Świadczenie usług spedycji stawało się efektywniejsze przy posiadaniu własnych środków transportu. Zaczęliśmy tworzyć flotę. Spedycje drogową uzupełniliśmy spedycjami kolejową, morską i lotniczą. Dysponowaliśmy i dysponujemy nadal wyłącznie polskim kapitałem.

Trudno jest opowiedzieć 30 lat w paru zdaniach, które nie mogą oddać skali żmudnego wysiłku wszystkich ludzi tworzących JAS-FBG S.A. Gdy spoglądamy na stare, wyblakłe już fotografie i porównujemy je z dzisiejszym „stanem posiadania”, widzimy długą, często wyboistą drogę za nami. Drogę do pozycji na rynku, jaką zajmujemy. Zmieniają się potrzeby, stawiając nowe, coraz wyższe wymagania. Nadal się uczymy. Tak to już jest, że droga zawsze wiedzie pod górę. Nie chcemy z okazji jubileuszu chwalić się danymi liczbowymi, ale… jesteśmy z nich dumni, bo to rynek, a więc klienci, weryfikuje naszą pracę.

 

 

Die Verwendung von Analyse- und Marketing-Cookies erfordert Ihre Zustimmung, die Sie durch Klicken auf „Akzeptieren“ erteilen können. Wenn Sie der Verwendung bestimmter Kategorien von Cookies durch uns und unsere Partner nicht zustimmen möchten, klicken Sie auf „Cookies verwalten“ und legen Sie Ihre Präferenzen fest. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

 

Datenschutzbestimmungen

Cookies verwalten
AKZEPTIEREN

Nachfolgend können Sie Ihre Präferenzen bezüglich der Verwendung von Cookies durch uns und unsere Partner verwalten.

ALLE AKZEPTIEREN
Erforderliche und funktionale Cookies
Immer aktiv
Mehr Einzelheiten: Datenschutzbestimmungen
Google Analytics

Mehr Einzelheiten: Google Analytics

Pixel Facebooka

Mehr Einzelheiten: Pixel Facebooka

Hotjar

Mehr Einzelheiten: Hotjar

AKZEPTIEREN
Laden Sie die Anwendung herunter