19-04-2024

Share

30 lat w drodze

 

W 1991 r., gdy rozpoczynaliśmy działalność w Jastrzębiu, jako agencja celna, stawaliśmy się współtwórcami nowego rynku usług. Nie istniały nawet przepisy regulujące tworzącą się branżę. Byliśmy jednymi z jej pionierów w Polsce, po przemianach społeczno-gospodarczych 1989 roku. Wkrótce otworzyliśmy 2 kolejne placówki – w Raciborzu i Chałupkach. W ciągu następnych lat staliśmy się największą siecią agencji celnych w kraju. Na granicach ustawiały się kolejki „tirów”.

 

Rozwijający się dynamicznie transport drogowy, stawiał rynkowi nowe wymagania, a więc także nam. Jednymi z nich była spedycja i magazynowanie. Ograniczenie się do usług agencji celnej, zwłaszcza w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, byłoby opuszczeniem nurtu, który nas porwał. Potrzeby wymuszały sposoby ich zaspokojenia. Ciągle uczyliśmy się, przecierając szlaki. Świadczenie usług spedycji stawało się efektywniejsze przy posiadaniu własnych środków transportu. Zaczęliśmy tworzyć flotę. Spedycje drogową uzupełniliśmy spedycjami kolejową, morską i lotniczą. Dysponowaliśmy i dysponujemy nadal wyłącznie polskim kapitałem.

Trudno jest opowiedzieć 30 lat w paru zdaniach, które nie mogą oddać skali żmudnego wysiłku wszystkich ludzi tworzących JAS-FBG S.A. Gdy spoglądamy na stare, wyblakłe już fotografie i porównujemy je z dzisiejszym „stanem posiadania”, widzimy długą, często wyboistą drogę za nami. Drogę do pozycji na rynku, jaką zajmujemy. Zmieniają się potrzeby, stawiając nowe, coraz wyższe wymagania. Nadal się uczymy. Tak to już jest, że droga zawsze wiedzie pod górę. Nie chcemy z okazji jubileuszu chwalić się danymi liczbowymi, ale… jesteśmy z nich dumni, bo to rynek, a więc klienci, weryfikuje naszą pracę.

 

 

Using analytical and marketing cookies requires your approval, which you may grant by clicking “Accept”. If you do not want to accept the use of specific cookie categories by us and our partners, please click “Manage Cookies” and configure your preferences. You can withdraw your approval at any time by changing cookies preferences.

 

Privacy policy

Manage cookies
ACCEPT

You can manage your preferences concerning the cookies used by us and our partners below.

ACCEPT ALL
Essential and functional cookies
Always active
More details: Privacy policy
Google Analytics

More details: Google Analytics

Pixel Facebooka

More details: Pixel Facebooka

Hotjar

More details: Hotjar

ACCEPT
Download the application