fbpx

Your Logistics...

Services JAS-FBG S.A.

Customer zone

Keep up to date with the delivery status. Check, monitor, download the necessary documents.

Download the application

Brexit stał się faktem. Jeśli prowadzisz działalność i:

  • sprzedajesz produkty/świadczysz usługi podmiotom w Wielkiej Brytanii,
  • jesteś klientem nabywającym towary/korzystającym z usług podmiotów z Wielkiej Brytanii,
  • w procesach wymiany handlowej z klientami z innych państw członkowskich UE wykorzystujesz towary i materiały pochodzenia brytyjskiego korzystając z systemów preferencyjnych,
  • dokonujesz przewozu towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii…