19-04-2024

Aktie

Wzorowi adepci w zawodzie logistyk

Sukcesy uczniów klasy patronackiej w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach kolejny raz robią wrażenie.

Ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. wyniki czerwcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dowodzą wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów. Młodzi logistycy wykazali się profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, co zapewniło im 100-procentową zdawalność obu części egzaminu i średni wynik lepszy od przeciętnej wojewódzkiej, a w przypadku części praktycznej egzaminu logistyków przekraczający aż o 14% średni wynik w województwie śląskim. Gratulujemy tak wysokich wyników! 

Pawłowickie technikum od początku swego istnienia prezentuje dbałość o wysoki poziom nauczania i nowoczesne wyposażenie pracowni. Cieszymy się, że możemy wspierać młodych adeptów zawodu: logistyk i obserwować, jak rozwijają się m.in. podczas praktyk w naszych bazach logistycznych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu nauczania oraz zdolności młodzieży uczęszczającej do technikum w Pawłowicach, którzy mamy nadzieję, w przyszłości zasilą szeregi naszej firmy! 🙂 

Die Verwendung von Analyse- und Marketing-Cookies erfordert Ihre Zustimmung, die Sie durch Klicken auf „Akzeptieren“ erteilen können. Wenn Sie der Verwendung bestimmter Kategorien von Cookies durch uns und unsere Partner nicht zustimmen möchten, klicken Sie auf „Cookies verwalten“ und legen Sie Ihre Präferenzen fest. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

 

Datenschutzbestimmungen

Cookies verwalten
AKZEPTIEREN

Nachfolgend können Sie Ihre Präferenzen bezüglich der Verwendung von Cookies durch uns und unsere Partner verwalten.

ALLE AKZEPTIEREN
Erforderliche und funktionale Cookies
Immer aktiv
Mehr Einzelheiten: Datenschutzbestimmungen
Google Analytics

Mehr Einzelheiten: Google Analytics

Pixel Facebooka

Mehr Einzelheiten: Pixel Facebooka

Hotjar

Mehr Einzelheiten: Hotjar

AKZEPTIEREN
Laden Sie die Anwendung herunter