19-04-2024

Share

Wzorowi adepci w zawodzie logistyk

Sukcesy uczniów klasy patronackiej w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach kolejny raz robią wrażenie.

Ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. wyniki czerwcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dowodzą wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów. Młodzi logistycy wykazali się profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, co zapewniło im 100-procentową zdawalność obu części egzaminu i średni wynik lepszy od przeciętnej wojewódzkiej, a w przypadku części praktycznej egzaminu logistyków przekraczający aż o 14% średni wynik w województwie śląskim. Gratulujemy tak wysokich wyników! 

Pawłowickie technikum od początku swego istnienia prezentuje dbałość o wysoki poziom nauczania i nowoczesne wyposażenie pracowni. Cieszymy się, że możemy wspierać młodych adeptów zawodu: logistyk i obserwować, jak rozwijają się m.in. podczas praktyk w naszych bazach logistycznych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu nauczania oraz zdolności młodzieży uczęszczającej do technikum w Pawłowicach, którzy mamy nadzieję, w przyszłości zasilą szeregi naszej firmy! 🙂 

Using analytical and marketing cookies requires your approval, which you may grant by clicking “Accept”. If you do not want to accept the use of specific cookie categories by us and our partners, please click “Manage Cookies” and configure your preferences. You can withdraw your approval at any time by changing cookies preferences.

 

Privacy policy

Manage cookies
ACCEPT

You can manage your preferences concerning the cookies used by us and our partners below.

ACCEPT ALL
Essential and functional cookies
Always active
More details: Privacy policy
Google Analytics

More details: Google Analytics

Pixel Facebooka

More details: Pixel Facebooka

Hotjar

More details: Hotjar

ACCEPT
Download the application