Nasza firma powstała w 1991 roku, w Pawłowicach, oferując początkowo usługi agencji celnej. W następnych latach sieć jej placówek świadczących serwis w tym zakresie była już największą w kraju. Lata kolejne przyniosły stopniową rozbudowę o kolejne usługi ? spedycji (w tym kolejowej i morskiej) oraz transportu. Ich uzupełnienie o magazynowanie, a później logistykę, było już tylko logiczną konsekwencją.

W roku 2004, wejścia Polski do Unii Europejskiej, byliśmy już operatorem logistycznym, zachowując przy tym nadal największą w kraju sieć agencji celnych.

W 2016 roku, upamiętniono założyciela i pierwszego prezesa JAS-FBG S.A., Wiesława Hanczarka, nadaniem jego imienia ulicy w Warszowicach, przy której znajduje się wybudowane przez nas w 2013 roku centrum logistyczne.


Zarys rozwoju naszej firmy

1991


rozpoczęcie działalności JAS-FBG S.A. jako agencji celnej


1997


rozszerzenie zakresu usług o spedycję drogową


1997


założenie w Niemczech firmy JAS-FBG GmbH


1999


rozszerzenie zakresu usług o spedycję kolejową i morską


2000


uzyskanie certyfikatu jakości zgodnie z normą ISO 9001


2001


objęcie 80% akcji w firmie Transbud-Katowice S.A.


2001


zakup przedsiębiorstwa C.A.S. CASPOL


2001


objęcie 88% udziałów w Transbud-Masiwa Sp. z o.o.


2002


rozszerzenie zakresu usług o spedycję lotniczą


2003


uruchomienie systemu dystrybucji drobnicowych przesyłek krajowych


2004


połączenie Transbud-Katowice S.A. oraz Transbud-Masiwa Sp. z o.o.


2005


uzyskanie certyfikatu zgodnie z normą ISO 14001


2006


wdrożenie systemu zarządzania transportem TMS


2008


uzyskanie certyfikatu zgodnie z normą ISO 22000


2009


wprowadzenie monitorowania przesyłek za pomocą kodów kreskowych


2010


założenie na Węgrzech firmy JAS-FBG kft.


2010


uzyskanie statusu AEO uprawniającego do korzystania z ułatwień dotyczących kontroli celnej


2013


akończenie budowy własnego centrum logistycznego w Warszowicach