Dbamy o środowisko

  • Chronimy środowisko naturalne, realizując politykę środowiskową w oparciu o Certyfikat ISO 14001.
  • Większość naszych środków transportu spełnia normę emisji spalin Euro 6, pozostałe Euro 5 i EEV.
  • Staramy się minimalizować negatywny wpływ na otoczenie, monitorując i ograniczając zużycie energii elektrycznej, gazu i papieru oraz segregując odpady.
  • Gromadzimy niepotrzebną odzież do ponownego wykorzystania przez firmę 3R Recycling Solutions, która za każdą tonę zebranej odzieży przekazuje 300 zł na cele społeczne.

Dbamy o środowisko

Pobierz aplikację