Nasze wartości

By móc należycie realizować naszą misję, jaką jest “świadczenie usług, których jakość, nowoczesność i atrakcyjność zapewni klientom pełne zadowolenie, a Spółce pomyślny rozwój” (Polityka Jakości JAS-FBG S.A.) – posługujemy się kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na respektowanie w relacjach biznesowych zasad etycznych, będących równocześnie odzwierciedleniem uznawanych przez nas wartości. Mając na uwadze, jakie znaczenie dla lokalnych społeczności i środowiska ma nasza działalność, dążymy do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem, w tym także do minimalizowania wszelakich zjawisk mogących niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

Zasady zawarte w naszym Kodeksie koncentrują się wokół czterech obszarów:


Pracownicy

Dbamy o równe traktowanie wszystkich pracowników oraz przeciwdziałamy wszelkim zjawiskom mogącym nosić znamiona mobbingu. Dobre relacje między pracownikami oraz poszczególnymi działami oparte są o wzajemny szacunek, poszanowanie odmienności i uczciwość.


Klienci oraz kontrahenci

Uważamy uczciwość za kluczową wartość, w oparciu o którą budowane są wszelkie relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Kierujemy się nią również w kontaktach z konkurencyjnymi firmami, uznając uczciwą konkurencję za czynnik sprzyjający własnemu doskonaleniu.


Społeczności lokalne

Rozumiejąc złożoność relacji i wzajemny wpływ biznesu i jego otoczenia społecznego, wspieramy lokalne społeczności, łącząc sponsoring z doraźnym wsparciem rzeczowym lub finansowym.


Środowisko naturalne

Dostosowujemy się do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniu i ochrony środowiska.


Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację