Współpraca w firmie oparta jest o zasady:

Mamy wspólne cele

Tworzymy system naczyń połączonych, w którym jakość pracy każdego z nas przekłada się na wyniki pozostałych pracowników i całych produktów.

Współtworzymy firmę

Świadomość współtworzenia na co dzień firmy, daje poczucie współodpowiedzialności. Łączy nas silną więzią, nie tylko na gruncie służbowym, ale również towarzyskim. Przyjazna atmosfera w zespole pomaga nam w pracy. „Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni”. (Herbert N.Casson)

Współdziałamy, dbając o wysoką jakość komunikacji

By osiągnąć wyznaczone cele, kierujemy się zasadą współdziałania, która wyraża się w pracy zespołowej. Wymaga ona wysokiej jakości komunikacji na wszystkich poziomach.

Zdobywamy wiedzę

Wiedza jest jednym z najcenniejszych elementów sukcesu. Podnoszenie jej poziomu zaczyna się od zdobycia możliwie najwyższego wykształcenia, które następnie uzupełniamy biorąc udział w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, kursach i konferencjach branżowych.

I dzielimy się wiedzą

Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie przekazujemy młodym logistykom uczącym się w szkołach i uczelniach o profilu logistycznym. W tym celu organizujemy prelekcje i wykłady, umożliwiamy praktyczną naukę zawodu w naszych placówkach oraz gościmy w nich wycieczki grup młodzieży kształcącej się w kierunku logistycznym.

Pobierz aplikację